React III Funding (Ariennyr Ymateb)

ReAct (Ymateb) III Hyfforddiant a Ariennir

Os ydych wedi cael ei wneud yn ddi-waith yn yr 3 mis dwethaf ac rydych yn edrych am rhyw fath o hyfforddiant gall ReAct fod o help i chi. Mae ReAct yn galluogi chi i gael hyfforddiant lan i £1500 i helpu chi gael swydd neu newid eich gyrfa.

Gallech chi ffeindio “F.A.Q” ar ReAct trwy clicio ar y linc (Cliciwch yma)

ReAct III – “The Redundancy Action III” Mae cynllun ReAct wedi cael eu greu gan Llywodraeth Cymru ac yr Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru i bobl sydd yn fyw neu sydd wedi bod yn weithio yn Gymru sydd yn mynd i gael eu wneud yn ddi-waith neu sydd wedi cael eu wneud yn ddi-waith yn yr 3 mis dwethaf.

Mae’r grant ReAct yn darparu pecynnau o gefnogaeth ariannol i helpu unigolion i ennill sgiliau newydd, i oresgyn rhwystrau sy’n atal cyflogaeth (fel nad oes ganddynt gymwysterau), a gwella eu cyfleoedd ffeindio gwaith yn yr amser byrraf posibl. Os ydych wedi cael eich diswyddo yn y chwech mis dwethaf, neu ar hyn o bryd o dan rybudd diswyddo ac rydych angen cyllid hyfforddiant yng Nghymru, yna darllenwch ymlaen …

Os ydych chi eisiau siarad i ReAct, allech chi ffonio rhif yma -> 03000 255888

Os ydych chi eisiau siarad a Careers Wales amdano eich cais, gallech ffonio nhw ar -> 0800 028 4844

Os ydych chi eisiau siarad a ni amdano un o cyrsiau rydyn ni’n wneud, gallech ffonio ni ar -> 029 21 156 603

React III – Sut Ydy e’n weithio

Yr peth cyntaf dylech edrych i wneud yw i mynd i Gyrfa Cymru (Careers Wales) ac trio i gael gafal ar Swyddog Gyrfa Cymru ac ddweud wrthyn nhw yr sefyllfa rydych chi mewn a pa cyrsiau rydych chi’n edrych i wneud. Bydd yr swyddog Gyrfa Cymru yn helpu chi trwy’r proses ac bydden nhw yn creu plan hyffroddiant iddych chi.

Os oes angen i ailhyfforddi ac ennill sgiliau hanfodol i helpu chi i ddod o hyd i swydd newydd, gall Llywodraeth Cymru cynnig gwobr Hyfforddiant Galwedigaethol dewisol i chi ac talu 100% o’ch ffioedd hyfforddi (hyd at uchafswm o £ 1,500 fel o 1 Ebrill 2011). Gellir cael arian ychwanegol hefyd i helpu tuag at gostau ychwanegol sy’n gysylltiedig â hyfforddiant o’r fath fel teithio, llety, a gofal plant. Mae’r wobr ReAct ar gyfer hyfforddiant sy’n digwydd pan ydych chi dan rybudd diswyddo neu ar ôl i chi gael eich diswyddo ond rhaid ei wneud cyn i chi ddechrau swydd newydd.

Cyllid ar gyfer eich cyflogwr newydd

Mae cyllid ReAct hefyd yn darparu ‘moron’ ar gyfer eich gyflogwr nesaf. Fel cymhelliad ychwanegol i gyflogi chi, gallant gael gyfraniad o £ 3,000 tuag at gost eich cyflog. Drwy safio gyflogwr nesaf chi miloedd o bunoedd mae fe’n wneud chi’n targed llawer fwy i unrhyw ddarpar gyflogwr ac yn wneud eich siawns yn llawer fwy o ffeindio swydd.

Felly cysylltwch a Swyddog Gyrfa Cymru i drafod unrhyw agwedd ar y broses ariannu ReAct II – byddwn yn treulio amser gyda chi i adolygu eich sefyllfa unigol i lunio cynllun hyfforddi sy’n addas ar gyfer eich anghenion personol. Mae ein cynghorwyr wedi eu hyfforddi’n llawn wrth wneud yn si?r y cyrsiau iawn yn cyd-fynd â’ch cynllun gyrfa.

Cysylltwch â ni am gwybodaeth amdano React neu wybodaeth ar gyrsiau galwedigaethol i gael eich sgiliau newydd a gwella sgiliau hen, neu gallech chi anfon eich ymholiad i ni drwy glicio Newid Gyrfa Cymru – Academi Hyfforddiant (neu ffoniwch ni ar Rhadffôn: 0800 848 8117 neu 0292 115 6603) .

Taith Funding